Engelska Pureprint köper andra Indigo 10000

Efterfrågan ökar i snabb takt bland annat med kunden lostmy.name och deras avancerade individanpassade barnböcker rapporterar Print Business.