Elanders redovisar ett resultat efter skatt på -52 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2010

Omsättningen samma period ökade med 6,6 % och uppgick till 406 Mkr