Elanders koncernchef ökar aktieinnehavet

Magnus Nilsson har köpt 9.500 B-aktier i Elanders och han äger nu totalt 47.300 B-aktier i Elanders.