Elanders flyttar huvudkontoret från Mölnlycke till Mölndal

Elanders svenska verksamhet flyttar, som tidigare meddelats, till andra lokaler i Borås och Mölnlycke under andra halvåret 2018. I dagarna flyttar man även huvudkontoret, som i dagsläget består av elva personer, till nya lokaler i Mölndal. (Källa: Elanders)