Ekdahls Arbetskläder blir ISO-certifierade

​Ekdahls Arbetskläder har blivit certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Kundkrav och skapa en systematik för att hantera miljöfrågor sägs ligga bakom, enligt ett pressmeddelande.

Annons