EFIs affärssytem för tryckerier nu i Sverige

EFIs affärssytem för tryckerier finns nu i VBS produktportfölj och säljs genom partners.