EFI utvecklar gränssnitt till Landapressar

EFI meddelade idag att man anpassar sin skrivarmjukvara till Landas kommande maskiner. Det kommer naturligtvis att finnas stöd för alla typer av jobb, i full hastighet. Statiska, variabla och det man kallar Every Page Is Different (EPID) – det vill säga 100 procent variabelt tryck.