EFI Q1: Fortsatt tillväxt med inkjet

EFI ökade försäljningen under det första kvartalet till 234 (195) miljoner dollar. Resultatet före skatt landade på 2 (6) miljoner dollar. Affärsområdet ”Industrial inkjet” står för merparten av ökningen och utgjorde 54 (45) procent av försäljningen. Hela rapporten finns på efi.com.