EFI ökade – nådde nästan miljarden

Målet att omsätta en miljard dollar nåddes inte för EFI under 2016 – försäljningen blev 992,1 miljoner dollar. Inkjet och mjukvara för arbetsflöden växte under året samtidigt som försäljningen av Fiery minskade med sju procent. Rörelsemarginalen landade på knappt sex procent. (Källa: EFI)