Editakoncernen publicerar sin första hållbarhetsrapport

Människor, lönsamhet och planeten Jorden är hörnstenar i arbetet. Koncernchef Timo Lepistö säger att ”De anställdas samlade kompetens, engagemang och välbefinnande är avgörande faktorer för företagets framgång. Vi fokuserar speciellt på ledarskapsutveckling och på att främja mångfald inom koncernen.”