E-böckernas marknadsandel i Sverige en halv promille

Enligt en rapport från Svenska Förläggareföreningen sålde medlemmarna e-böcker för 800 000 kronor 2009. Dock en kraftig ökning från 2008.