ÅJ Distribution förbättrade lönsamheten till tvåsiffrig marginal

Logistikbolaget ÅJ Distribution sålde för 62,2 (63,0) miljoner kronor och förbättrade rörelsemarginalen till över tio procent. Man skriver att resultatet ”infriade förväntningarna”. Under året har nya kunder kommit in – bland annat Swedish Match, Glaxo Smith Kline (GSK) och Alcon. Har beslutat att i år dela ut 3,9 (3,5) miljoner kronor i aktieutdelning.
O: 62,2 (63,0) R: 6,4 (6,2) M: 10,3 % (9,9 %) A: 48 (57)
År: 2017dec W: ajdistribution.se

Annons