Digital tidning i Tyskland blir tryckt veckotidning

Det är tyska Handelsblatt som i ett par år gett ut en internationell version på engelska digitalt. Efter framgång blir det nu en tryckt veckotidning, Global Edition, skriver Analysbrevet.