DI skriver om trycksaksmomsen

Tryckerikunder kan få återbetala moms. ”I de fall när vi återbetalat till tryckerierna så kommer vi att se om det finns förutsättningar att ändra hos deras kunder”, säger Susanne Malmborg på Skatteverket.