”Det har aldrig varit enklare att bli grafisk helhetsleverantör”

Cuore

Krönika: Är du bäst på grafisk produktion eller på att hjälpa företag kommunicera med trycksaker? Grafiska branschen har under lång tid köpt och sålt tryck mellan varandra men det har inneburit massor av jobb att hantera det logistiska och det affärsmässiga i alla transaktioner. Detta förändras nu snabbt med nya aktörer.

Läs också: Nya affärsidéer i fokus på GrafKom I/O

Mer än någonsin är det nu kundrelationen som räknas mest – och inte om du har egen produktion eller inte. Trycksaksförmedlare har funnits länge och nu går vi in i en tid där antalet ökar. Förmedling kommer att bli en ännu större del av varje grafiskt företags verksamhet de kommande åren. Den som vill, oavsett företagsstorlek, kan bredda produktutbudet kraftigt och på ett effektivt sätt kapitalisera på befintliga kundrelationer.

Antalet grafiska tjänsteföretag kommer att bli fler. Om man bortser från de större aktörerna som sköter produktionen förstås. De fortsätter i oförändrad takt att minska i antal – färre aktörer som trycker mer – men samtidigt skapas stora möjligheter för fler aktörer att hanterar kundrelationen med de som vill få ut sina budskap.

Vissa förstår detta och förändrar sig – och andra helt nya aktörer växer fram i de hål som skapas på marknaden. Men för den som ska agera mellanhand gäller det att tillföra värde – för det kommer i snabb takt att bli enklare för kunden att beställa trycket själv.

Några exempel.

Globala aktören Gelato Group från Norge är en av få leverantörer av mjukvara som på riktigt kopplar ihop tryckerier runt om i världen. Man har ingen egen hårdvara/tryckpressar – ”bara” en mjukvara som gör det extremt enkelt att beställa och hantera trycksaksbeställningar, logistik och ekonomiska transaktioner. Gelato beskriver här sin verksamhet i en film. Tjänsterna finns på gelatogroup.com.

Lasertryk
En retorisk fråga från Lasertryk som nu erbjuder svenska företag att bli återförsäljare av trycksaker – med en gratis webbshop.

Danska Lasertryk har nyligen lanserat sin ”white label”-lösning där man låter vem som helst sätta upp en egen sajt med valfria delar av sortimentet som finns på lasertryk.dk. Lasertryk står för mjukvara, tryck, fakturering och leverans i paket märkta med dig som avsändare. Du står för kundrelationen. Men, det finns också en möjlighet att producera själv – om man råkar ha egen utrustning. Se en introduktion till ”Lasertryck White Label” solution på Youtube. Nyligen skickade man ut brev till tusentals svenska reklambyråer och tryckerier med ett erbjudande.

Vistaprint/Cimpress var en av de första, och är en av de största, aktörerna inom e-handel av trycksaker. Idag erbjuder man en också en ”white label”-lösning (Pro Advatage) med leveranser direkt till din kund. Senaste året har man lagt om fokus och riktar sig inte bara mot småföretag utan även mot professionella trycksaksköpare med varumärken som till exempel Pixartprinting – idag är detta område man kallar ”upload and print” det viktiga tillväxtområdet för Cimpress.

Utöver dessa exempel finns i närområdet flera spelare på den tyska och engelska marknaden som erbjuder trycksaker till låga priser på ett enkelt sätt – som möjliggör för aktörer att agera mellanhand. För dem handlar det om att samla så många jobb som möjligt i produktionsanläggningarna. Samma sak sker nu i Sverige – Åtta.45 är ett exempel.

Mjukvara och hur den används kommer att vara avgörande. Och de aktörer – producenter, mellanhänder och kunder – som integrerar och förenklar med hjälp av mjukvara kommer att tillföra värde och hitta sin plats i värdekedjan. Eftersom detta blir enklare kommer antalet tjänsteleverantörer att bli fler.

Frågan är vad du är bäst på? Grafisk produktion eller på att hjälpa företag kommunicera med trycksaker?

/Ola Karlsson

PS. Var med och diskutera detta (och mycket annat) på GrafKom I/O den 17 mars – 123 personer har redan anmält sig.

Annons