Stampen dementerar Resumés uppgifter om utgången i momsfrågan

Branschtidningen Resumé skriver i en artikel att Stampens öde vilar i Högsta Domstolens händer och hänvisar till den kommande domen kring tryckerimomsen. Man skriver i ett pressmeddelande ”för att vara på säkra sidan har Stampen redan tagit höjd i balansräkningen oavsett utfall i processen”