Öppen plattform för kunskap och inspiration

Branschkoll är sedan september 2016 inte bara en omvärldsbevakningstjänst utan också en öppen plattform för kunskap och inspiration i den grafiska kommunikationsbranschen. Omvärldsbevakningstjänsten Branschkoll Premium är sedan starten 2010 oförändrad.

Detta betyder att företag, organisationer och individer kan producera innehåll till Branschkoll som publiceras under avdelningen ”Öppet innehåll” och som sprids på branschkoll.se, i nyhetsbrev och i sociala medier.

Allt innehåll publiceras öppet och sprids med fördel i både egna kanaler och i sociala medier.

Det är gratis att publicera innehåll men materialet måste följa riktlinjerna som finns längre ner på den här sidan.

Därför ska du publicera innehåll på Branschkoll

Värdet för dig som publicerar eget innehåll är att ditt varumärke sprids genom att du bidrar med kunskap och inspiration till branschen. För den som delar med sig av kunskap finns också en möjlighet att synas. Du uppfattas som kunnig och generös och förstår branschens utmaningar. Och är beredd att hjälpa branschen att utvecklas. För Branschkoll kommer mer bra innehåll ge fler besökare – vilket betyder att tjänsten kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt.

Eftersom de flesta aktörer i värdekedjan har behov av att synas kommer dessa funktioner vara öppna för alla – från pappers-, maskin och materialleverantörer till bokbinderier, tryckerier och även alla kunder till dessa aktörer.

Det här ger och får du som innehållsproducent

 • Plats med logga på avdelningen ”Innehållsspartners” samt en egen sida med kort information om företaget och länkar till alla artiklar man infört
 • Branschkoll agerar gärna bollplank kring innehåll
 • Tjänsten är kostnadsfri
 • Spridning genom nyhetsbrev
 • Delning via Linkedin, Facebook och Twitter.

Exempel på innehåll

Innehåll kan bestå av text, bilder eller film. Eller en kombination av dessa.

 • Företagsreportage
 • Utbildande artiklar (teknik, affärsmannaskap, ekonomi, affärer)
 • Krönikor/egna tankar/funderingar
 • Idéer
 • ”Case” – exempel på produktioner och arbetssätt och då gärna med exempel/kunder
 • Exponering av inspirerande trycksaker med förklaring hur de är gjorda
 • med mera … kontakta oss gärna och diskutera.

Riktlinjer för Branschkolls innehållspartners

 • Allt innehåll ska ha ett värde för personer som jobbar i den grafiska branschens värdekedja
 • Innehållet kan handla om produkter/tjänster med det måste finnas kunskap och information i innehållet som är till nytta för aktörer i branschen
 • Materialet ska hålla en god kvalitet både språkligt och innehållsmässigt
 • Branschkolls ”skrivregler” ska följas
 • Allt som publiceras måste först godkännas av en redaktör på Branschkoll
 • Det är gratis att publicera innehåll
 • Allt innehåll publiceras öppet och går att läsa utan inloggning
 • För att vara med i listan över ”Innehållspartners” måste man publicera minst en artikel per kvartal.

Så här publicerar du eget inehåll

Maila eller ring Ola Karlsson som är ansvarig för Öppet innehåll.