De kommer till Tryckerimomsdagen

En lista på företag som deltar på Tryckerimomsdagen är publicerad. Hittills är över 50 personer anmälda.