Datainspektionen tvingar Ellos att rensa kundregistret

De kunder som varit inaktiva i två år eller mer måste nu rensas bort. Tidigare behöll man kunduppgifter i upp till sex års inaktivitet.