CPI stänger fabrik efter tappat kontrakt med Penguin

Det innebär att 10 procent av de anställda på Boktryckeriet i England, 40 personer, sägs upp och anläggningen i Reading stängs. Kontraktet med Penguin gällde tryckning av pocketböcker och ytterligare 45 personer kan sägas upp på andra anläggningar i England skriver PrintWeek.