Cela Grafiska i Vänersborg investerar och flyttar

Drygt 9 miljoner kronor läggs på en ny offsetpress och de nya lokalerna är på 2000 kvm. Installation sker i december och flytt i januari.