Broker köper trycksaker för 5 miljoner – ”tydligt uppsving för trycksaker”

Löwex i Växjö hjälper företag att köpa in trycksaker från olika grafiska producenter. I ett reportage på vxonews.se säger de bland annat att ”En välproducerad trycksak har lättare att nå ut och drunknar inte på samma sätt i det digitala bruset”. Löwes omsätter runt sju miljoner kronor.