Skrivregler Branschkoll

Grunden för Branschkolls skrivregler är ”TT-språket” som under många år utvecklats av nyhetsbyrån TT. Det är ett omfattande dokument som hjälper skribenter att skriva texter som är lätta att förstå och känns bra att läsa.

Syftet med skrivreglerna är att alla texter ska ha en gemensam språklig grund att stå på – då kommer de vara lättare att läsa och innehållet överförs till läsaren på ett bättre sätt.

På Branschkoll gäller följande rekommendationer för alla som skapar innehåll:

 • Fakta behöver en källa. Länka om det går.
 • Citat är bra – uppge alltid källa. Länka om det går.
 • Rubriker ska vara beskrivande och sanna – de får inte på ett falskt sätt locka till klick
 • Tänk på vem som läser – de är ofta insatta i ämnet och undvik då självklarheter
 • Detta är ett talstreck ”–” och detta är ett minus ”-”
 • Varumärken och företagsnamn skrivs normalt med versal första bokstav och sedan gemener (till exempel Iphone och Grafkom). Företagsnamn som är förkortningar som inte uttalas som ord skrivs med versaler om företaget gör det (exempelvis banken SEB). Syftet med denna regel är att göra texten mer lättläst – en avvikande ordbild stör läsaren som därmed förstår mindre av det faktiska innehållet.
 • Använd marknadsnamnet snarare än det officiella namnet på ett företag. Skriv aldrig ut ”AB”. Om det inte skapar missförstånd. ”Branschkoll Sverige AB” skrivs ”Branschkoll”.
 • Siffrorna ett (1) till och med tolv (12) skrivs med bokstäver (ett, två …). 13 och uppåt med siffror. Undantag finns – till exempel omsättningssiffror för företag (exempelvis ”Företaget omsätter 9 miljoner kronor”).
 • Tusental delas med punkt (tex 1.500)
 • valutor skrivs ut (inte ”kr” utan ”kronor”)
 • Euro skrivs med litet ’e’ och skrivs ut ”euro”.
 • Förkortningar används inte – skriv ut: ”till exempel”, ”så kallade”, ”med mera” … med minst ett undantag …
 • … verkställande direktör förkortas ”vd” (inte ”VD”)
 • % skrivs ut – ”procent”
 • Listan ovan ger svar på de vanligaste funderingarna – på ”TT-språket” finns fler bra rekommendationer.

För att diskutera språket på Branschkoll kontakta gärna någon av skribenterna.