Branschkoll samarbetar med Verdigris om miljöinformation

Verdigris - ett internationellt projekt för att sprida kunskap om trycksakens miljöpåverkan.

Under det kommande året kommer ett antal artiklar som fokuserar på miljöfrågor att publiceras på Branschkoll. Artiklarna kommer från projektet Verdigris som är branschens just nu största iniativ

Branschkoll ingår från och med idag i The Verdigris Publishing Network som har medlemmar över hela världen.

Verdigris-projektet är ett internationellt projektet med syfte att informera alla som jobbar i värdekedjan för trycksaker om trycksaken miljöpåverkan. Man jobbar bland annat med att få fram en standard för att mäta koldioxidutsläpp för olika former av kommunikation – både för trycksaker och för olika former av digital kommunikation.

Samarbetet innebär att Branschkoll får översätta och publicera artiklar från nätverket vilket kommer att ske löpande.

Annons