Bra nå konsumenter på helgen

Svensk Direktreklam har frågat läsare av gratistidningar när de helst vill ha de levererade – och svaret blev att observationsvärdet är åtta procent högre på helgen – vilket stödjer SDRs idé med utdelning på just helger. Läs mer om undersökningen i ett pressmeddelande från SDR.