Börja blogga – få nya kunder

Företag som bloggar ökar trafiken till sin webb med 55 procent och får 77 procent fler leads via webben enligt en undersökning från Hubspot.

Ganska självklart att om man delar med sig av sin kunskap till sina potentiella kunder så ökar chansen att skapa en bra relation.

Fyll era webbplatser med relevant innehåll så kommer det att generera nya kunder.

ARVE Error: need id and provider