Bongs nyemissioner genomförda – hälften till de som ingått garantiåtaganden

Det innebär en ökning av det egna kapitalet med cirka 275 miljoner kronor och nytt konvertibelt lån på 75 miljoner kronor.