Bong fortsätter kostsam omstrukturering

Q1: Rörelseresultatet blev -44 miljoner kronor (-47) inklusive engångskostnad för strukturprogram på -51 miljoner kronor (-60) samt reavinst från fastighetsförsäljning om 6 miljoner kronor.