Bong anställer förpackningssäljare

Per Löthner blir Key Account Manager Packaging för e-handelsförpackningar och postemballage på Bong.