Trydells ökade med 39 titlar

Trydells i Laholm ökade antalet tryckta titlar med 24 procent och producerade under året 203 (164) titlar för 164 (133) kunder. Tidskriftsproduktionen stod för 73 (73) procent av den totala omsättningen. Man har också kommit igång med publicering till läsplattor för sina kunder och vid årets slut ”parallellpublicerades 11 titlar för 7 förlag”. Återvunnen moms uppgick till 5,6 mkr varav 5,1 mkr är avsatta för eventuella framtida krav. www.trydells.se
O:48,0 (49,4) R: 4 (-2) M: 8% A: 41 (40)
År: 2014apr

Teckenförklaring:
O
=Nettoomsättning, R=Rörelseresultat, M=Vinstmarginal (R/O), A=Antal anställda, År: Räkenskapsårets slut
Alla siffror i MSEK

Annons