PN Bokbinderi

i Helsingborg levererade en bra marginal på 11 procent. Man sålde bokbinderitjänster för 4,4 miljoner kronor. www.pnbokbinderi.se
O:4,4 (3,8) R: 0,5 (0) M: 11% A: 4 (4)
År: 2014apr

Annons