Tigraph Produktion

i Stockholm halverade omsättningen och förbrukade kapitalet. Man erbjuder digitaltryck, fotografering och produkutionsbyråtjänster. www.tigraph.se
O: 3,8 (9,7) R: -2 (0,1) M: -53% A: 4 (5)
År: 2010 aug

 

Annons