Print One

i Halmstad ökade stort. Bolaget ägs gemensamt av Laholms Litho, Fyra punkter i Värnamo och Connect grafisk produktion. Under året betalade man 2,1 msek, och ska under 2011 betala 4,4 msek, i leasingavgifter. 2012-2015 ligger leasingavgifterna på totalt 13,7 msek.
O: 43 (36,9) R: 2,7 (-1,8) M: 6% A: 17 (16)
År: 2010 dec

 

Annons