Mediaköket Grafiska

i Helsingborg som ägs till 50 procent av NP Tryck minskade sin omsättning med 4 procent till 15 miljoner kronor. Rörelsemarginalen landade på 5 procent. Placeringarna i periodiseringsfonder ökade med 196 tkr och uppgår till totalt 970 tkr vid utgången av 2010. www.mediakoket.se
O: 15 (15,7) R: 0,8 (1,4) M: 5% A: 12 (12)
År: 2010 dec

 

Annons