Blir papperstidning igen sex månader efter nedläggning

Allers tidning Chic återuppstår, på försök. och ska komma ut fyra gånger per år jämfört med varannan vecka innan nedläggningen. ”sajten behöver stödet från papperstidningen” säger förlagets annonsdirektör till Dagens Media.