Bättre kassaflöde för Bong – investerade i produktion för papperspåsar

Bong vände till ett positivt rörelseresultat på 8 (-5) miljoner kronor under 2016. Detta framkommer i rapporten för det fjärde kvartalet 2016.

Kassaflödet förbättrades kraftigt under det sista kvartalet till 23 (5) miljoner och för helåret till 30 (-75) miljoner kronor.

Man skriver i sin rapport att statistik från FEPE visar att under fjärde kvartalet minskade den europeiska kuvertmarknaden med runt fem procent jämfört med samma period föregående år.

Investering i Nybro

Under andra halvåret 2016 investerade man i maskiner i Nybro för att producera pappersbärkassar med tryck och dessa är nu i drift ”med en god beläggning”. Kommande förbud för användningen av plastpåsar i Europa inom några år påverkar denna verksamhet positivt anger Bong.

– Vårt ökade fokus mot försäljning av lätta förpackningar under 2016 börjar visa resultat i termer av tillväxt. Detta arbete kommer att intensifieras under 2017 samtidigt som vi kommer att fortsätta att effektivisera och förbättra vår kuvertverksamhet för att vara ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden. Det starka kassaflödet, framförallt under det fjärde kvartalet, möjliggör denna fortsatta satsning för Bong, säger Bongs vd Håkan Gunnarsson.

Bong Oktober – december 2016
• Nettoomsättning minskade med 6 procent till 579 MSEK (613)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 28 MSEK (25)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -11 MSEK (-12)
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar ökade till 39 MSEK (37)
• Rörelseresultatet ökade till 15 MSEK (1)
• Resultat efter skatt -1 MSEK (-13)
• Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,08)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 23 MSEK (5)

Bong Januari – december 2016
• Nettoomsättning minskade med 9 procent till 2 135 MSEK (2 345)
• Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 61 MSEK (70)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -18 MSEK (-36)
• Justerat rörelseresultat före avskrivningar minskade till 79 MSEK (106)
• Rörelseresultatet ökade till 9 MSEK (-5)
• Resultat efter skatt 297 MSEK (-64)
• Resultat per aktie 1,42 SEK (-0,41)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 30 MSEK (-75)

Annons