Både Swedol och NWG slopar utdelning

I ett pressmeddelande berättar NWG att de föreslår slopad utdelning för 2019.

Mot bakgrund av den uppkomna situationen och den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på grund av spridningen av coronaviruset har styrelsen i New Wave Group beslutat att det tidigare förslaget om utdelning med 2,20 kr per aktie till årsstämman 2020 dras tillbaka och föreslår istället att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019, skriver de i ett pressmeddelande.

Vidare så skjuter man även upp årsstämman som skulle hållits den 13 maj. Den blir nu istället den 25 juni på Kosta Boda Art Hotel.

Swedol drar tillbaka sitt förslag om utdelning

Utdelningen skulle legat på 1,20 kronor per aktie, men blir nu inte av, i ett pressmeddelande skriver de att:

Inför årsstämman den 11 maj 2020 i Swedol har bolagets huvudägare, Momentum Group AB  som innehar över 97 procent av det totala antalet aktier och över 98 procent av samtliga röster i Swedol, lämnat ett förslag om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019. Med anledning av detta har styrelsen för Swedol beslutat om att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om en utdelning om 1,20 kronor per aktie.

Annons