Atlas Copco startar ytterligare kundtidning

För att bli ännu tydligare mot kunderna har man anlitat Redaktörerna, som har utformat tidningen Solutions.