Arkitektkopia i avtal med Karolinska Institutet

Arkitektkopias Ateljé ska leverera layout och original-tjänster till KIs kommunikationsavdelning. Man ska formge och trycka bland annat affischer, broschyrer och rollups, uppger Arkitektkopia i ett meddelande.