Arkitektkopia blir Svanenmärkt

”Efterfrågan på Svanenmärkta trycksaker har ökat tydligt senaste åren” skriver man i ett pressmeddelande. Certifieringen gäller för verksamheten i Stockholm.