Arctic Paper byter vd

För att ytterligare stärka focus på de strategiska perspektiven ”stabilitet” och ”mobilitet” har vd Wolfgang Lübbert lämnat posten. Han ska istället koncentrera sina insatser på mobilitets-perspektivet som innebär att utveckla nya affärsmöjligheter utanför Arctic Papers kärnaffär. Per Skoglund blir tillförordnad vd och ska fokusera på fullföljandet av pågående lönsamhetsprojekt. (Källa: Pressmeddelande)