Apotek Hjärtat lägger ner kundtidning

Man renodlar kundkommunikationen och lägger ner tidningen ”Länge leve livet”. Man ska nu utveckla sin ”magalog” som ska vara ”ett uppgraderat dr-utskick” och utgöra basen i bolagets kommunikation.