Användandet av QR-koder ökar långsamt

Det svenska företaget Mopper som levererar en lösning kring QR-koder växer men från låga nivåer. I augusti skannades Moppers QR-koder cirka 11.000 gånger.