Ansökningar om utgivningsbevis har halverats under inledningen av året

43 ansökningar kom in till PRV under januari och februari jämfört med 95 under samma period förra året.