Anna Freij är ny förhandlare och arbetsrättsjurist på Grafiska Företagens Förbund

Hon kommer närmast från Trä- och Möbelföretagen (TMF), där hon arbetat som företagsrådgivare inom arbetsgivarfrågor.