Andreas Wigmark ny KAM på EO

Han ska ”arbeta strategiskt och långsiktigt med att stärka våra kunders affärer”. Andreas Wigmark (LinkedIn) kommer närmast från Elanders.