Amy Diamond får en egen tidning

Utgivare är skivbolaget Cosmos Music Group och huvudsakliga intäktskällan ska bli lösnummerförsäljning. Upplagan är 50 000 exemplar.