Amerikanska posten ger rabatt för utskick med QR-kod

Kampanjen från förra sommaren upprepas men nu ställs högre krav på hur kampanjens olika delar ser ut. Mellan 2 ochh 3 procents rabatt ska ges på portot.