Amedia är nya namnet på Norska A-pressen och det uppköpta Edda Media

Mediakoncernen har 78 tidningar, över 100 webbtidningar och totalt över 3.700 anställda i Norge, Sverige, Ryssland och Polen. Tryckeri- och distributionsverksamheten ska organiseras i ett eget bolag.