AGIs Peter Ollén kommenterar Elanders aktiekurs

”Det förundrar mig att jag kan köpa en Elandersaktie för dryga tjugolappen, när bara det inre värdet av varje aktie är över det dubbla. Då får man ”på köpet” den här typen av nya, innovativa företag, en snabbväxande förpacknings- och manualtillverkare i Kina och Sveriges största grafiska företag.”